Title

File

06.10.2023. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річний звіт емітента цінних паперів за 2022 рік
Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів_19.07.2023
ПРОТОКОЛИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року
ПРОТОКОЛ № 1 Дистанційних РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11.07.2023р.
ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
Бюлетень для голосування на ДЗЗА ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 11.07. 2023р. (дата розміщення 27.06.2023 о 9:00)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.06.2023р.
Повідомлення для Акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 11.07.2023р.
ПРОТОКОЛ № 1 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 19.04.2023р
ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) від 19.04.2023р
Інформація щодо річних Загальних зборів акціонерів, які не відбулися
Звіт Наглядової ради ПраТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2022 рік.
Звіт правління «пРАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2022 рік
Бюлетень для голосування на ДЗЗА ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 19.04.2023р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 13.03.2023р
Повідомлення для Акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 19.04.2023р.
27.12.2022 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Річна інформація емітента за 2021 рік.
Протокол річних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», які проводились дистанційно 21.12.2022р
БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 грудня 2022 року
БЮЛЕТЕНЬ для кумулятивного голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 21 грудня 2022 року
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.11.2022р.
Повідомлення для акціонерів про проведення річних загальних зборів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
04.11.2022 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
13.12.2021 відомості про зміну складу посадових осіб
19.10.2021 - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більше, менше або рівним пороговому значенню пакета акцій
08.09.2021 - відомості про зміну складу посадових осіб
14.06.2021 - відомості про зміну складу посадових осіб
Повідомлення ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» про намір зміни діючих тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (у частині транспортування) на 2022 рік та проведення відкритого обговорення
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
Інформація про загальну кількість акцій і голосуючих акцій станом на 21.04.2021
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
Протокол відкритого обговорення проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141» щодо змін до діючих тарифів на централізоване водопостачання на 2021 рік та встановлення тарифу на водовідведення (у частині транспортування) на 2021 рік ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
12.11.2020 відомості про зміну складу посадових осіб
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
30.09.2020 відомості про зміну складу посадових осіб
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 24.09.2020
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства