Title

File

СООБЩЕНИЕ о созыве общих собраний Общества
25.05.2020 відомості про зміну складу посадових осіб
04.05.2020 Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 16.04.2020
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
31.01.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб
16.12.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб
30.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб
18.10.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб
Річний звіт емітента за 2018рік
23.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.04.2019
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
07.11.18 Відомості про зміну складу посадових осіб
23.08.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб
Річний звіт емітента за 2017рік
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.04.2018
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
05.12.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб
Річний звіт емітента за 2016рік
28.03.2017 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства
03.02.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб
01.12.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб
29.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб
24.06.2016 Річний звіт емітента за 2015р.