Regular information

Annual report of the issuer of securities for 2022
Annual report of the issuer for 2021
Annual report of the issuer for 2020
Annual report of the issuer for 2019
Annual report of the issuer for 2018
Annual report of the issuer for 2017
Annual report of the issuer for 2016
24.06.2016 Annual report of the issuer for 2015

Special information

07.03.2024 Відомості про зміну веб-сторінки власного сайту
06.10.2023 Відомості про зміну складу посадових осіб
19.07.2023 Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів_
27.12.2022_відомості про зміну складу посадових осіб
04.11.2022_відомості про зміну складу посадових осіб
13.12.2021_відомості про зміну складу посадових осіб
19.10.2021_Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
08.09.2021_відомості про зміну складу посадових осіб
14.06.2021_відомості про зміну складу посадових осіб
12.11.2020_відомості про зміну складу посадових осіб
30.09.2020_відомості про зміну складу посадових осіб
25.05.2020_відомості про зміну складу посадових осіб
04.05.2020 відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента
30.01.2020_відомості про зміну складу посадових осіб
16.12.2019_відомості про зміну складу посадових осіб
30.10.2019_відомості про зміну складу посадових осіб
18.10.2019_відомості про зміну складу посадових осіб
23.04.2019_відомості про зміну складу посадових осіб
07.11.2018_відомості про зміну складу посадових осіб
28.03.2018_відомості про зміну складу посадових осіб
05.12.2017_відомості про зміну складу посадових осіб
28.03.2017_відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
03.02.2017_відомості про зміну складу посадових осіб
01.12.2016_відомості про зміну складу посадових осіб
29.04.2016_відомості про зміну складу посадових осіб

Other information

Протоколи про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ, проведених 25.04.2024р.
Протокол № 1 дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ, дата проведення 25.04.2024р.
Протокол про підсумки реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПрАТ ЕНЕРГОРЕСУРСИ, проведених 25.04.2024р
«БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно 25 квітня 2024 року» (дата розміщення 09.04.2024 о 10:00)
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо річної фінансової звітності ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2023 рік.
ЗВІТ Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2023 рік.
ЗВІТ Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за 2023 рік
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.03.2024р.
Річна фінансова звітність емітента за 2023 рік
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», що скликаються на 25 квітня 2024 року та будуть проведені дистанційно
Організаційна структура ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» станом на 31 грудня 2023р.
Повідомлення про скликання дистанційних загальних зборів акціонерів 25.04.2024р.
ПРОТОКОЛИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11 липня 2023 року
ПРОТОКОЛ № 1 Дистанційних РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ», проведених 11.07.2023р.
ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
Бюлетень для голосування на ДЗЗА ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» 11.07. 2023р. (дата розміщення 27.06.2023 о 9:00)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.06.2023р.
Повідомлення для Акціонерів про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 11.07.2023р.
ПРОТОКОЛ №1 від 19.04.2023 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»
ПРОТОКОЛ № 1 від 19.04.2023р. про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників)
Інформація щодо річних Загальних зборів акціонерів, які не відбулися.
Report of the Supervisory Board of PJSC «ENERGY RESOURCES" for 2022.
Report of the board of PJSC «ENERGY RESOURCES" for 2022
Ballot for voting on DZZA PJSC «ENERGY RESOURCES" 04/19/2023.
Information on the total number of shares and voting shares as of March 13, 2023
Notice to Shareholders on holding a remote annual general meeting of shareholders on April 19, 2023.
Minutes of the annual meeting of shareholders of PJSC "ENERGORESURSY", held remotely on 12/21/2022
Ballot for voting at the annual general meeting held remotely on December 21, 2022
"Ballot for cumulative voting at the annual general meeting, which are held remotely on December 21, 2022"
Information on the total number of shares and voting shares as of 11/17/2022
Notice of convening the general meeting of the Society on 12/21/20
Information on the total number of shares and voting shares as of 04/21/2021
Notice of convening the general meeting of the Society on April 27, 2021
Information on the total number of shares and voting shares as of 09/24/2020
Notice of convening the general meeting of the Society on September 30, 2020
Information on the total number of shares and voting shares as of April 16, 2020
Notice of convening the general meeting of the Society on April 23, 2020
Іnformation on the total number of shares and voting shares as of 04/17/2019
Notice of convening the general meeting of the Society on 04/23/2019
ІInformation on the total number of shares and voting shares as of April 18, 2018
Notice of convening the general meeting of the Society on 04/24/2018
Notice of convening the general meeting of the Society on April 21, 2017