Название

Антикорупційний кодекс
Політика про конфлікт інтересів.
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо окремої річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року
Протокол відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Енергоресурси» на 2022 рік
П Р О Т О К О Л відкритого обговорення змін діючих тарифів на централізоване водопостачання на 2022 рік та встановлення тарифу на водовідведення (у частині транспортування) на 2022 рік
Протокол відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Енергоресурси» на 2022р
Протокол відкритого обговорення проекту ПЛАНУ РОЗВИТКУ (довгострокова інвестиційна програма) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Енергоресурси» на 2022-2026
Повідомлення про відсутність зауважень і пропозицій до проекту ПЛАНУ РОЗВИТКУ (довгострокова інвестиційна програма) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Енергоресурси» на 2022-2026р.
Повідомлення ПрАТ «Енергоресурси» про намір затвердження ПЛАНУ РОЗВИТКУ (довгострокова інвестиційна програма) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Енергоресурси» на 2022-2026р.
Повідомлення про відсутність зауважень і пропозицій до проекту Інвестиційної програми на 2022рік
Повідомлення ПрАТ «Енергоресурси» про намір затвердження проекту Інвестиційної програми на 2022 рік і початок процедури відкритого обговорення
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» інформує про відсутність зауважень і пропозицій до проекту змін до діючих тарифів на централізоване водопостачання на 2022 рік та встановлення тарифу на водовідведення на 2022рік
П Р О Т О К О Л відкритого обговорення змін до діючих тарифів на централізоване водопостачання на 2022 рік та встановлення тарифу на водовідведення (у частині транспортування) на 2022 рік
Фінансова звітність та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) за 2020 рік
Повідомлення ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» про намір затвердження проекту Інвестиційної програми на 2021 рік та початок процедури відкритого обговорення
Протокол відкритого обговорення проекту Інвестиційної програми ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» на 2021 рік.
Повідомлення про відсутність зауважень і пропозицій до проекту Інвестиційної програми на 2021 рік
Звіт з аудиту фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ≪ЕНЕРГОРЕСУРСИ≫ станом на 31.12.2019 року
Повідомлення ПрАТ "ЕНЕРГОРЕСУРСИ" про намір затвердження проекту Інвестиційної програми на 2021 рік та початок процедури відкритого обговорення
Про затвердження регламентуючих документів
Notification of PJSC "ENERGORESOURSY" about the intention to change the current tariffs for centralized water supply and sewerage for 2019