Инвесторам

Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства

31.01.2020_Відомості про зміну складу посадових осіб

16.12.2019_Відомості про зміну складу посадових осіб

30.10.2019_Відомості про зміну складу посадових осіб

18.10.2019_Відомості про зміну складу посадових осіб

Річний звіт емітента за 2018

23.04.2019_Відомості про зміну складу посадових осіб

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 17.04.2019

Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства

07.11.2018_Відомості про зміну складу посадових осіб

23.08.2018_Відомості про зміну складу посадових осіб

Річний звіт емітента за 2017

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 18.04.2018

Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства

05.12.2017_Відомості про зміну складу посадових осіб

Річний звіт емітента за 2016

28.03.2017_Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Повідомлення про скликання загальних зборів Товариства

03.02.2017_Відомості про зміну складу посадових осіб

01.12.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб

29.04.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб

24.06.2016 Річний звіт емітента за 2015 р.

25.01.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб

09.11.2015 Відомості про зміну сладу посадових осіб

22.07.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб

29.04.2015 Річний звіт емітента за 2014 р.

27.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб

23.06.2014 Відомості про зміну власників акцій

05.05.2014 Відомості прозміну складу посадових осіб

15.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб

27.02.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб

25.02.2014 Відомості про зміну власників акцій

 

Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 06.02.2012 р.

 

Баланс станом на 31.12.2011 р.

Звіт про власний капітал за 2011 р.

Звіт про рух грошових коштів за 2011 р.

Звіт про фінансові результати за 2011 р.

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 р.

 

Річний звіт емітента за 2012 р.

Річний звіт емітента за 2013 р.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 1

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 2