Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» від 06,02,2012 р.

                   Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕНЕРГОРЕСУРСИ» (від 06.02.2012р., протокол № 1) у складі посадових осіб відбулися наступні зміни:

 1. Звільнено (відкликано)  зі складу Правління тимчасово виконуючого обов’язки Голови Правління Товариства Мусатова Максима Михайловича (паспорт серії СА 407265, виданий Хортицьким  РВ УМВС України у Запорізькій області 15.03.1997р., код 2622310837) На даній посаді з 07.11.2011р. Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 2. Звільнено (відкликано)  зі складу Правління тимчасово виконуючого обов’язки члена Правління Товариства Максимову Оксану Георгіївну (паспорт серії АК 482088, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 26.03.1999г., код 2710913809) На даній посаді з 15.08.2011р. Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 3. Звільнено (відкликано)  зі складу Правління тимчасово виконуючого обов’язки члена Правління Товариства Великого Юрія Миколайовича (паспорт серії АК 714648, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 02.12.1999р. код 2292506793) На даній посаді з 01.09.2011р.. Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 4. Звільнено (відкликано)  зі складу Правління члена Правління Товариства Каряку Володимира Федоровича (паспорт серії АЕ 970970, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 16.02.1998р. код 2010223017) На даній посаді з 08.02.2011р. Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 5. Звільнено (відкликано)  зі складу Правління члена Правління Товариства Михайлик Тетяну Федорівну  (паспорт серії АЕ 556558, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 13.03.1997р. код 2019807644). На даній посаді з 08.02.2011р. Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 6. Звільнено (відкликано)  зі складу Наглядової ради Товариства Голову Наглядової ради Товариства представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» — Кожушкіна Михайла Едуардовича ( паспорт серії АЕ № 917261, виданий Красногвардійським РВ УМВС України у  Дніпропетровській області 17.12.1997р., код 2526200918). На даній посаді з 08.02.2011р. Акціями Товариства  не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 7. Звільнено (відкликано)  зі складу Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Товариства  представника акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД» — Ярославцева Віталія Сергійовича ( паспорт серії АК № 447912, виданий Нікопольським МВ УМВС України у  Дніпропетровській області 05.03.1999р., код 3017215718). На даній посаді з 08.02.2011р. Акціями Товариства  не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 8. Звільнено (відкликано)  зі складу Наглядової ради Товариства члена Наглядової ради Товариства представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» —  Місюру Олександра Володимировича ( паспорт серії АЕ № 423747, виданий Нікопольським МВ УМВС України у  Дніпропетровській області 07.12.1996р., код 2243007135). На даній посаді з 08.02.2011р. Акціями Товариства  не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 9. Звільнено (відкликано)  зі складу Ревізійної комісії Голову Ревізійної комісії Товариства представника акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД» — Березіну Лідію Валеріївну (паспорт серії АЕ № 148236, виданий Нікопольським МВ УМВС України у  Дніпропетровській області 24.10.1995р. код 2561506222). На даній посаді з 08.02.2011р. Акціями Товариства  не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 10. Звільнено (відкликано)  зі складу Ревізійної комісії члена Ревізійної комісії Товариства представника акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» —  Кучеренко Романа Павловича (паспорт серії АК № 847151, виданий Новомосковським МВ УМВС України у  Дніпропетровській області 18.02.2000р. код 2792209675). На даній посаді з 08.02.2011р. Акціями Товариства  не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 11. Звільнено (відкликано) зі складу Ревізійної комісії члена Ревізійної комісії Товариства представника акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» —  Натрус Андрія Олександровича ( паспорт серії АЕ № 591343, виданий Самарським РВ УМВС України у  Дніпропетровській області 13.05.1997р. код 2941203177). На даній посаді з 08.02.2011р. Акціями Товариства  не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Підставою відкликання є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 12. Призначено до складу Правління Головою Правління Товариства — Мусатова Максима Михайловича (паспорт серії СА 407265, виданий Хортицьким  РВ УМВС України у Запорізькій області 15.03.1997р., код 2622310837) Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу — 5 років. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: головний енергетик. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 13. Призначено до складу Правління членом Правління Товариства — Максимову Оксану Георгіївну (паспорт серії АК 482088, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 26.03.1999г., код 2710913809 ). Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу — 5 років. Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: фінансовий директор. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол № 1.
 14. Призначено до складу Правління членом Правління Товариства — Великого Юрія Миколайовича (паспорт серії АК 714648, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 02.12.1999р., код 2292506793). Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу — 5 років. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: директор з виробництва. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.
 15. Призначено до складу Правління членом Правління Товариства — Каряку Володимира Федоровича (паспорт серії АЕ 970970, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 16.02.1998г., код 2010223017). Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу- 5 років. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: директор з безпеки. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.
 16. Призначено до складу Правління членом Правління Товариства — Михайлик Тетяну Федорівну (паспорт серії АЕ 556558, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області 13.03.1997р., код 2019807644) Акціями Товариства зазначена особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу- 5 років. Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: головний бухгалтер. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.
 17.  Призначено до складу Наглядової ради головою Наглядової ради Товариства
  акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 30926946, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровської області, пр. Трубників, буд. 56) Володіє 1 153 812  простих  іменних акцій Товариства,  що складає 2,5000014625 % статутного  капіталу. Строк на який призначено — 3 роки. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.
 18. Призначено до складу Наглядової ради членом Наглядової ради Товариства
  акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» (код ЄДРПОУ 35537363, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровської області, пр. Трубників, буд. 56) Володіє 1 153 811 простих іменних акцій Товариства, що складає 2,4999992958 % статутного капіталу. Строк на який призначено — 3 роки. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.
 19. Призначено до складу Наглядової ради членом Наглядової ради Товариства
  акціонера ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05393108, 53201, м. Нікополь, Дніпропетровської області, пр. Трубників, буд. 91) Володіє 41 537 208 простих іменних акцій Товариства, що складає 90,00000065 % статутного  капіталу. Строк на який призначено — 3 роки. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.
 20. Призначено до складу Ревізійної комісії головою Ревізійної комісії Товариства
  Шатуновську Галину Василівну (паспорт серії АЕ № 743876,  виданий Кіровським РВДМУМВС України в Дніпропетровській області 11.09.1997р., код 2186019081) Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу — 3 роки. Інші посади, які обіймала протягом своєї діяльності: головний бухгалтер. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.
 21. Призначено до складу Ревізійної комісії, членом Ревізійної комісії Товариства
  Кучеренко Романа Павловича (паспорт серії АК № 847151, виданий Новомосковським МВ УМВС України у  Дніпропетровській області 18.02.2000р. код 2792209675). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу — 3 роки. Інші посади, які обіймав протягом своєї діяльності: фінансовий директор, головний бухгалтер. Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.
 22. Призначено до складу Ревізійної комісії членом Ревізійної комісії Товариства
  Любченко Наталію Іванівну (паспорт серії АН № 370400, виданий Нікопольським МВ УМВС України у  Дніпропетровській області 04.04.2005р., код 3056516101). Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на який призначено особу — 3 роки. Інші посади, які обіймала   протягом своєї діяльності: провідний юрисконсульт.  Підставою призначення є рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 06.02.2012р., протокол №1.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

Голова Правління
ПрАТ «ЕНЕРГОРЕСУРСИ»                                                                                                                               М. М. Мусатов